Wydział Nauk Ekonomicznych

III KONFERENCJA „STATA USERS GROUP MEETING”
WARSZAWA, 19 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Ogólnopolski studencki konkurs na referat przygotowany z wykorzystaniem oprogramowania Stata


Celem konkursu jest promowanie autorów referatów – w tym prac licencjackich i magisterskich – wykorzystujących oprogramowanie Stata pozwalające na przeprowadzanie analiz m.in. ekonometrycznych, medycznych, finansowych i statystycznych oraz popularyzacja umiejętności stosowania nowoczesnych metod analitycznych zawartych w oprogramowaniu Stata w rozmaitych dziedzinach badań naukowych.

Konkurs jest skierowany do studentów, w tym doktorantów (do 30 roku życia).

Nagrodami dla laureatów konkursu na referat przygotowany z wykorzystaniem oprogramowania Stata są:
  • bezterminowa licencja oprogramowania Stata SE 12
  • prezentacja referatu podczas III Konferencji „Stata Users Group Meeting”
  • publikacja referatu uwzględniania w ocenie dorobku naukowego
Zgłoszone do konkursu referat ocenia komisja konkursowa w skład której wchodzą pracownicy naukowi reprezentujący czołowe uczelnie wyższe w Polsce - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundatorem nagród jest firma Timberlake Consultants Ltd.

Wyniki konkursu
Komisja konkursowa w składzie: Dr Beata Bal-Domańska (UE we Wrocławiu) , Dr Joanna Landmesser (SGGW), Dr Paweł Strawiński (WNE UW) i Dr Bartosz Witkowski (SGH) postanowiła wyróżnić trzech autorów zgłoszonych na konkurs prac. Są nimi:
  • Juan Kania-Morales, autor pracy "Wolumen, ceny i ich zmienność na giełdach akcji - analiza efektywności wybranych rynków papierów wartościowych"
  • Agnieszka Szczypińska, autorka pracy "Does the halo effect still hold? Implication for the euro-candidates from the analysis of the EA bond market - the crisis perspective"
  • Joanna Wójcik, autorka pracy "Skłonność do udzielania odpowiedzi a braki danych na podstawie Europejskiego Sondażu Społecznego"
Laureatem ogólnopolskiego studenckiego konkurs na referat przygotowany z wykorzystaniem oprogramowania Stata został Pan Juan Kania Morales za pracę "Wolumen, ceny i ich zmienność na giełdach akcji - analiza efektywności wybranych rynków papierów wartościowych"
Harmonogram:
25.09.2012 – zgłoszenie udziału w konkursie i przesłanie tekstu referatu
12.10.2012 – ogłoszenie wyników konkursu
15.10.2012 – przesłanie prezentacji multimedialnych
19.10.2012 – konferencja

Wymogi formalne dotyczące referatu znajdują się w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu znajdziesz tutaj.
Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj.

Laureaci konkursu są zwolnieni z uiszczania opłat konferencyjnych.

Referaty konkursowe i zapytania związane z konkursem należy przesyłać na adres: biuro@timberlake.pl.

Organizatorami konkursu są: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz firma Timberlake Consultants Ltd. Partnerem konkursu jest Szkoła Główna Handlowa.

Wersja angielska