Wydział Nauk Ekonomicznych

III KONFERENCJA „STATA USERS GROUP MEETING”
WARSZAWA, 19 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

PROGRAM

08:30 – 09:00 - Rejestracja uczestników

09:00 – 09:10 - Otwarcie konferencji

09:10 – 10:40 – Sesja I
  • Dr Artur Pokropek – Psychometrics analysis using Stata
  • Dr Michał Brzeziński – Assessing goodness of fit of income distribution models
  • Dr Paweł Strawiński – Performance of Stata Propensity Score Matching modules
10:40 – 11:00 – Przerwa

11:00 – 12:10 – Sesja II
  • Mgr Agnieszka Szczypińska – Does the halo effect still hold? Implication for the europ – candidates from the analysis of EA bond market – the crisis perspective
  • Juana Kania-Morales – A study of selected stock markets' efficiencies in the 2006-2010 period
  • Mgr Joanna Wójcik – Analysis of response rate based on missing data from European Social Survey
12:10 – 13:10 – Przerwa obiadowa

13:10 – 15:10 – Wykład ekspercki – Prof. Ulrich Kohler, Introduction to Stata

15:10 – 15:30 – Przerwa

15:30 – 16:00 – Wykład ekspercki – Prof. Ulrich Kohler, Sequence Analysis Using Stata

16:00 – 16:20 – Przerwa

16:20 – 18:20 – Sesja III
  • Adrian Domitrz, Aneta Semeniuk i Dr Leszek Morawski – STATA in tax and benfit microsimulation modelling – is it so SIMPLe?
  • Dr Waldemar Karpa, Richard Le Goff – Redesignig teritories: the case of France's broadband netw ork in the light of regional development and public policies
  • Krzysztof Gajewski, Dr Małgorzata Pawłowska, Dr Wojciech Rogowski – Relationship Banking in Poland – Panel Data Analysis
  • Dr Jerzy Mycielski – Estimation of gravity models using panel data.
18:20 – 18:30 – Przerwa

18:30 – 19:00 – Sesja IV "Wishes and Grumbles" i zamknięcie konferencji

Program konferencji w pliku PDF
Wersja angielska