Wydział Nauk Ekonomicznych

III KONFERENCJA „STATA USERS GROUP MEETING”
WARSZAWA, 19 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Wydarzeniem specjalnym III Konferencji „Stata Users Group Meeting” będzie wykład ekspercki Profesora Ulricha Kohlera, wysokiej klasy eksperta od lat związanego z Social Science Research Center w Berlinie oraz z Uniwersytetem w Poczdamie, współautora publikacji „Data Analysis Using Stata”, jednego z redaktorów kwartalnika „Stata Journal”.

Wykład ekspercki będzie składał się z dwóch części. Część pierwszą stanowić będzie wprowadzenie do oprogramowaniu Stata – „Introduction to Stata” – dostarczające obecnym oraz przyszłym użytkownikom wiedzę na temat możliwościami jakie daje oprogramowanie Stata. Tematem drugiej części wykładu będzie sekwencyjna analiza danych przeprowadzana przy wykorzystaniu oprogramowania Stata – „Sequence Analysis Using Stata”.

Wykład ekspercki skierowany jest do przedstawicieli nauk społecznych (ekonomia, socjologia, politologia), nauk medycznych (biomedycyna i epidemiologia), bankowości i finansów oraz innych dziedzin, w których wykorzystywana jest statystyka.

Wykład ekspercki odbędzie się 19 października w auli B znajdującej się w nowej części budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa).

Program wykładu eksperckiego:
  • 12:50 – 13:10 – Rejestracja uczestników
  • 13:10 – 15:10 – „Introduction to Stata”
  • 15:10 – 15:30 – Przerwa
  • 15:30 – 16:00 – „Sequence Analysis Using Stata”
  • 16:00 – 16:20 – Wydawanie certyfikatów
Uczestnicy wykładu eksperckiego otrzymają certyfikat ukończenia kursu „Introduction to Stata”.

Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija dnia 01.10.2012 r. Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie eksperckim zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na adres biuro@timberlake.pl.

Udział w wykładzie eksperckim jest darmowy. Wymagane jest wcześniejsze, terminowe wysłanie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Profesor Urlich Kohler o treści wykładu eksperckiego:

„Introduction to Stata”

The lecture starts with a software presentation that give new users a impression of Stata's look-and-feel. It then goes on by giving more detailed introductions to various facilities including do-files and the Stata Do-File Editor, graphics, econometric models, data entry, user written commands, and Stata's web-awareness.

„Sequence Analysis Using Stata”

Sequence data arise in many scientific fields where researchers investigate life courses, marital histories, and employment profiles. A sequence is defined as an ordered list of elements, where an element can be a certain status, a physical object or an event. The presentation describe a general strategy to analyze such data and introduce old and new features of the SQ-Ados, a bundle of user written Stata programs for sequence analysis.

Wersja angielska