Wydział Nauk Ekonomicznych

III KONFERENCJA „STATA USERS GROUP MEETING”
WARSZAWA, 19 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

ZGŁOSZENIE NA III KONFERENCJĘ „STATA USERS GROUP MEETING”

Głównym celem III Konferencji „Stata Users Group Meeting” jest stworzenie platformy wymiany dającej osobom wykorzystującym w swej pracy oprogramowanie Stata możliwość zaprezentowania dorobku teoretycznego oraz rezultatów prowadzonych badań empirycznych.

Konferencja „Stata Users Group Meeting” to również wyjątkowa i niepowtarzalna szansa do zapoznania się z oprogramowaniem Stata przez tych, którzy w swej pracy nie mieli jeszcze okazji korzystać z tego narzędzia.

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na adres biuro@timberlake.pl.

Wszystkie referaty nadesłane na konferencję mają szansę zostać opublikowane w kwartalniku Central European Journal of Economic Modelling and Econometrcs. Osoby zainteresowane możliwością publikacji prosimy o zaznaczenie takiej informacji w formularzu zgłoszeniowym.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, nie wygłaszające referatu, również zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń
na adres biuro@timberlake.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Zakres tematyczny referatów:
 • Dyskusja na temat programów napisanych przez użytkowników Staty
 • Przykłady prac badawczych lub zajęć edukacyjnych z zastosowaniem Staty
 • Dyskusje nad problemami związanymi z zarządzaniem danymi
 • Przegląd problemów analitycznych
 • Przegląd analiz krytycznych możliwości Staty w specjalistycznych obszarach
Wymogi formalne dotyczące referatu:
 • Streszczenie nie powinno przekroczyć jednej strony formatu A4.
 • Dopuszczane są referaty w języku polskim i angielskim.
 • Wymogi dotyczące edycji tekstu i prezentacji zostaną podane w mailu informującym o kwalifikacji referatu.
 • Czas prezentacji referatu: 15-20 minut (w zależności od liczby zgłoszonych prelegentów).
Uwagi:
 • Rejestracja na III Konferencję „Stata Users Group Meeting” odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się powyżej.
 • Komitet Naukowy Konferencji dokona selekcji streszczeń kwalifikując referaty do wygłoszenia.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w III Konferencji „Stata Users Group Meeting” prosimy o jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną.
 • Organizatorzy spotkania zastrzegają sobie prawo wykorzystania fragmentów prac oraz informacji o ich autorach
  (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów w materiałach informacyjnych publikowanych przez Timberlake Consultants Ltd oraz umieszczanych na stronie internetowej www.timberlake.pl).
Harmonogram obowiązujący uczestników konferencji:
20.09.2012 – zgłoszenie udziału w konferencji (także osoby przyjeżdżające bez referatu)
20.09.2012 – przesłanie tytułu referatu oraz abstraktu wystąpienia
24.09.2012 – kwalifikacja referatów
28.09.2012 – przesłanie opłaty konferencyjnej
01.10.2012 – przesłanie tekstu referatu wraz z prezentacją multimedialną
19.10.2012 – konferencja

Harmonogram obowiązujący osoby planujące uczestniczyć jedynie w Wykładzie eksperckim:
01.10.2012 – zgłoszenie udziału w wykładzie eksperckim
19.10.2012 – wykład ekspercki







Wersja angielska